ໂຊຊ່ຽວແພັກເກັດ

 

ວິທີສະໝັກແພັກເກັດ

ກົດ *777*ສະຫັດແພັກເກັດ#ໂທອອກ

 

ໝາຍເຫດ:​ ຫຼັງຈາກລູກຄ້າໃຊ້ຮອດ 2GB ພາຍໃນມື້, ລູກຄ້າສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ຄວາມໃວຈະຫຼຸດລົງເປັນ 512kbps