ຜົນປະໂຫຍດ:

 • ຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ
 • ລາຄາຄົງທີ່
 • ການຍົກລະດັບແບບຍືດຫຍຸ່ນ / ການຫຼຸດລະດັບ

ໃຊ້ແພັກແກັດຂອງທ່ານໃຫ້ໝົດກ່ອນທ້າຍເດືອນ? ພວກເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້!
ທ່ານສາມາດຕື່ມເງີນບັນຊີຂອງທ່ານດ້ວຍບັດຂູດຫລື EZ ເພື່ອສືບຕໍ່ການນຳໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈົນກວ່າພວກເຮົາສືບຕໍ່ການຕັ້ງແພັກເກັດໃຫ່ມ ໃນວັນທີ 1st ຂອງເດືອນຕໍ່ໄປ.
ພຽງແຕ່ພີມ ລະຫັດບັດຂູດຂອງທ່ານ ໄປຫາ 121 ໂດຍທາງຂໍ້ຄວາມ

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ບໍລິສັດ ທີພລັດ ດີຈີຕອນ ຈໍາກັດ

ໂດຍການເປີດໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຜູກພັນກັບສັນຍານີ້

 1. ວັນ​ທີ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ ມີ​ຜົນ​ບົງ​ຄັບ​ໃຊ້ ​ໃນ​ວັນ​ທີ ທີ່​ທ່ານ​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ

 2. ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ: ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການຄຸ້ມຄອງ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ແຫ່ງ ສປປລາວ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ເກີດ​ມີ​ຂໍ້ຂັດ​ແຍ່ງ​ລະ​ຫ່ວາງຄູ່ສັນຍາ​, ​ແຕ່ລະ​ຝ່າຍ​ຄວນສັນຫາ​ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໂດຍ​ສັນຕິ​ວິທີກ່​ອນ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຄູ່ສັນຍາ ຫາກ​ບໍ່​ສາມາດ​ຫາ​ຂໍ້​ສະຫຼຸບ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໄດ້ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ຄວນ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງສູນການ​ຕັດສິນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເສດຖະກິດ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ສປປລາວ.

 3. ການ​ປ່ຽນ​ແປງຄ່າ​ບໍລິການ: ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ ຫຼື​ ຂື້ນ​ລາຄາ​ສຳລັບ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ແຕ່​ເຖິງຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງກ່າວ. ​ພວ​ກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທຸກໆ​ແຜນການ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໄປ ​ແລະ​ ແຜນ​ງານລະອຽດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໄປ​ນຳ​ບັນ​ດາແຜນການ​ດັ່ງກ່າວ.

 4. ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບໜ່ວຍໂທລະສັບ​ມື​ຖື: ໂທລະສັບ​ມື​ຖື​ແມ່ນ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ ​ພວກ​ເຮົາ​​ບໍ່​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ກໍລະນີ​ໃດໆ​ທັງ​ໝົດ ລວມທັງ​ແຕ່​ກໍ່​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ພຽງ​ເທົ່າ​ນີ້: ການ​ຖືກ​ລັກ, ​ເສຍ, ສ້ອມ​ແປງ, ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ ຫຼື ການ​ແກ້​ໄຂ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ໃດໆ, ບັນຫາ​ທາງ​ດ້ານກົນ​ໄກ ຫຼື​ ເຕັກນິກຂອງ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະປະຕິ​ເສດ ​ໃນ​ການ​ສະໜອງ​ການ​ບໍລິການ ຫຼື ​ຍົກ​ເລີກການ​ສະໝັກ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໜ່ວຍໂທລະ ສັບ​ມື​ຖືທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ.

 5. ຂອບ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການ​ ແລະ ​ຂໍ້ຈຳກັດ: ການ​ບໍລິການ​ຈະ​ຄອບ​ຄຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ເວລາ​ທີ່​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື/​ເຄື່ອງຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອຂ່າ​ຍຄອບ​ຄຸ​ມ​ເທົ່ານັ້ນ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບໍລິ​​ເວນ​ພື້ນ​ທີ່ ທີ່​ມີ​​ເຄືອຂ່າ​ຍຄອບ​ຄຸມ, ປັດ​ໃຈ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ ການ​ປ່ຽນ​​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍ, ປະລິມານ​ການ​ຈະລາຈອນ, ຂໍ້​ຈຳກັດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ສັນຍານ, ກໍລະນີ​ການ​ບໍລິການ​ຂັດຂ້ອງ, ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ, ຄວາມ​ແຮງ​ຂອງ​ສັນຍານ, ອຸປະກອນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ, ຜູ້​ສະໜອງ​ການ​ເຊື່ອມຕໍ່, ສະພາບ​ອາກາດ ​ແລະ​ອື່ນໆ ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ອຸປະສັກ​ຕໍ່​ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ທາງ​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ ແລະ​ ຄວາມ​ພ້ອມຂອງ​ການ​ບໍລິ​ການ. ການ​ບໍລິການ​ບາງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ສາມາດ​ໃຊ້​ໃນ​​ເຄືອຂ່າ​ຍຂອງ​ບຸກຄົນ​ທີ​ສາມ ຫຼື ​ໃນ​ລະບົບ​ການ​ບໍລິການ​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍຂ້າມ​ແດນ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ (​ໂຣມມິ​ງ). ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ກຳນົດ​ວົງ​ເງິນ​ເຄຼຣດິດ ການ​ໃຊ້​ງານ ຫຼື ​ຂໍ້ຈຳກັດ​ອື່ນໆ ຕໍ່​ການ​ບໍລິການ ຫຼື ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ, ຍົກ​ເລີກ ຫຼື​ ຢຸດ​ການ​ບໍລິການ​ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ປິດ​ກັ້ນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ໂທ ​ຫຼື​ ການ​ໃຊ້​ງານ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ (​ເຊັ່ນ​ການ​ໂທລະ​ຫ່ວາງ​ປະ​ເທດ) ດ້ວຍ​ດຸນ​ພິນິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຢຸດຕິ​ການສະໜອງບໍລິການຊົ່ວຄາວ ໃນກໍລະນີທີ່ ທ່ານຫາກໃຊ້ເກີນຂໍ້ຈຳກັດຂອງວົງເງິນທີ່ກຳນົດໄວ້.

 6. ນຳໃຊ້ການບໍລິການ: ໂດຍການເຊັນຊື່ໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຍິນດີທີ່ຈະໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໜຶ່ງ​ປີ​ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ຂາຍ ຫຼື​ ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຂາຍ​​ບໍລິການ​ໃດໆ ຫຼື​ ການບໍລິ​ການ​ອື່ນໆ ບໍ່​ວ່າ​ເພື່ອ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ​ຫຼື​ ອັນ​ໃດ​ອັນ​ໜຶ່ງ. ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ກຳມະ​ສິດ ຫຼື​ ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ຕໍ່​ໝາຍ​ເລກ​ສະ​ເພາະ (ໝາຍ​ເລກ​ໂທລະສັບ) ທີ່​​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ ​ຫຼື​​ ເຄື່ອງ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໝາຍ​ເລກຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ເວລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ຕາມ​ດຸນ​ພິນິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ. ທ່ານ​ບໍ່​ຄວນ​ນຳ​ໃຊ້​ໝາຍ​ເລກ​ໂທລະສັບ ຫຼື​ ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ສຳລັບ​ການສໍ້​ໂກງ​ໃດໆ, ກະທຳ​ສິ່ງຜິດ​ກົດໝາຍ, ວັດຖຸ​ປະສົງ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ, ຫຼື​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ທຸລະ​ກິດ, ຊື່​ສຽງຂອງ​ບຸກຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຫາກ​ສົງ​ໃສ​ໃນ​ການ​ກະທຳ​ອັນ​ໃດ​ອັນ​ໜຶ່ງ, ພວກເຮົາ​ມີ​ສິດທີ່​ຈະ (i) ດຳ​ເນີນການ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ທັນທີ​ (ii) ຢຸດຕິ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທລະສັບ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ລ່ວງ​ໜ້າ (iii) ຢຸດຕິ​ການ​ບໍລິການ​ໃດ​ໜຶ່ງ ​ຫຼື​ ທັງ​ໝົດ ​ໃນ​ທັນທີ.

 7. ການ​ລະ​ເມີດ​ສັນຍາ​ ແລະ ​ການ​ຍົກ​ເລີກ: ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຖື​ວ່າ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ສັນຍາ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່ທ່ານ (i) ບໍ່​ຊຳລະຄ່າ​ບໍລິການ​ໃນ​ຈຳນວນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເມື່ອ​ຮອດ​ກຳນົດ (ii) ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະ​ບັນ​ນີ້ ຫຼື ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ອື່ນໆ ລະ​ຫ່ວາງທ່າ​ນກັບ​ພວກ​ເຮົາ (iii) ກາຍ​ເປັນ​ບຸກຄົນ​ລົ້ມ​ລະລາຍ ຫຼື ໝົດ​ຕົວ (iv) ກາຍ​ເປັນ​ບຸກຄົນ​ສິ້ນ​ເນື້ອ​ປະດາ​ຕົວ, ​ໃນ​ກໍລະ​ນີທັງໝົດ ທ່ານຕ້ອງດຳເນີນການຊຳລະ​ເງິນ​ທັງໝົດ ແລະ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຫາກ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ກໍລະ​ນີຜິດ​ສັນຍາ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ ຫຼື​ ຢຸດຕິ​ການບໍລິ​ການ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ທັນທີ. ​ໃນ​ກໍລະ​ນີທີ່ທ່ານ ຍົກ​ເລີກ​​ຂໍ້​ຕົກລົງສະບັບນີ້ ​ໄວ​ກ່ອນ​ກຳນົດ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະຮຽກຮ້ອງ​​ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ ຂອງ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໜຶ່ງ​ປີ.

 8. ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ເກັບ​ເງິນ ​ແລະ ​ຄ່າ​ບໍລິ​ການ: ທ່ານ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ເຕັມ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ ສຳລັບ​ການບໍລິ​ການ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື​ ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ ພາຍ​ໃຕ້​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້. ຖ້າວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຫາກ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບການ​ຊຳລະ​ທັງ​ໝົດ ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ຄົບ​ກຳນົດ, ທ່ານ​ຈະ​​ຖື​ກຖືວ່າ ຢູ່​ໃນ​ກໍລະນີ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຊຳລະ​ເງິນ​ຊ້າ. ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຄິດ​ໄລ່​ຄ່າ​ບໍລິການ ​ແລະ​ ຄຸນ​ລັກສະນະ​ອື່ນໆ ດ້ວຍວິທີ​ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ເກັບ​ເງິນ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຮອບ​ວຽນ​ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ເກັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້. ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທ່ານ​​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ​ເວລາ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ການ​ຊຳລະ​ເງິນ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຊຳລະ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ ທີ່​ກຳນົດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຫາກ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ​ໃບ​ເກັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ ມີ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄ່າ​ບໍລິ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານ​ມີ​ເວລາຫົກ​ສິບ (60) ວັນ ນັບ​ຈາກ​ວັນ​ທີ ຂອງໃບເກັບເງິນໃບທີໜຶ່ງທີ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ ຫຼື ​ແຈ້ງ​ການ​ສະລະ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຊຳລະ​ຄ່າບໍລິການ​ທີ່​ຄິດ​ໄລ່​ຜິດ​ດັ່ງກ່າວ. ກະລຸນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ ພະ​ແນ​ກບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ​ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ຫາກ​ຍອມຮັບ ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ແກ້​​ໄຂ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ສະ​ແດງ​ວ່າ ​ທ່ານ​ຕົກລົງວ່າ ບັນຫາ​ໄດ້​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຮ້ອງ​ຂໍໃຫ້​ທ່ານອະທິບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວດ້ວຍ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ແລະ​ ສົ່ງໄປ​ຍັງສູນ​ບໍລິການ​ຂອງ ບໍລິສັດ TPLUS Digital Company limited ທີ່ຢູ່​ໃກ້ທ່ານ​ທີ່​ສຸດ.

 9. ພາສີ​ ແລະ ​ຄ່າ​ທຳນຽມ: ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ໃບ​ເກັບ​ເງິນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສຳລັບ ຄ່າພາສີ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງກຳນົດ​ໃຊ້​ຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ຕາມ​ຜົນ​ຈາກ​ການ​ສະໜອງ​ການບໍລິ​ການ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະກຳນົດດ້ວຍ​ດຸນ​ພິນິດທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາສຳລັບ​ຄ່າ​ພາສີ ​ແລະ​ ຄ່າ​ທຳນຽມ​ຕ່າງໆທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຊຳລະ ​ແລະ​ ຈຳນວນລວມຂອງ​ພາສີ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ​ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ເພີ້​ມຂື້ນ ຫຼື ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ໃນ​ເວລາ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ. ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານຍັງ​ຕ້ອງ​ພ້ອມ ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ພາສີ​ ຫຼື ຄ່າ​ທຳນຽມ​ອື່ນໆ ຕາມ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ​ສປປລາວ ກຳນົດ.

 10. ການ​ປະຕິ​ເສດຕໍ່​ການຮັບປະກັນ​ຕ່າງໆ: ນອກຈາກ​ການ​ຮັບປະກັນ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້ຈຳກັດ ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ສະໜອງ​ໃຫ້, ທຸກໆການບໍລິການ, ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ບົນພື້ນຖານ “ຕາມ​ທີ່​ເປັນ”. ທ່ານ​ຖື​ວ່າ ຮັບຮູ້​ຕໍ່​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທັງ​ໝົດ ສຳລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ບໍລິການ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ບຸກຄົນ​ໃດ ຮັບຮອງ​ການ​ຮັບປະກັນ​ໃດໆ​ແທນ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ ທ່ານ​ບໍ່​ຄວນ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຕໍ່ການ​ຢັ້ງຢືນ​ດັ່ງກ່າວ.

 11. ການ​ປ້ອງ​ກັນ: ທ່ານ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ, ປົກ​ປ້ອງພວກ​ເຮົາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິການ​ຂ້າມ​ແດນ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ (​ໂຣມມິ​ງ) ​ໃດໆ ຫຼື​ ຄູ່​ຮ່ວມ​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍ ​ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຂອງ ບໍລິສັດ TPLUS Digital Company limited ຈາກທຸກໆ​ຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ, ຄຳ​ສັ່ງ, ການ​ດຳ​ເນີນການ, ພາລະ, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ຫຼື​ ການ​ເປ່​ເພ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຂອງ​ທ່ານ, ​ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ​ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ ຫຼື​ ການລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ທ່ານ.

 12. ໜ່ວຍ​ໂທລະສັບ​ເສຍ ຫຼື​ ຖືກ​ລັກ: ຖ້າວ່າ​ໜ່ວຍ​ໂທລະສັບ/​ເຄື່ອງ ຂອງ​ທ່ານ​ເສຍ ຫຼື​ ຖືກ​ລັກ, ທ່ານ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊາບ​ໃນ​ທັນທີ​ທັນ​ໃດ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕັດ​​ເຄືອ​ຂ່າຍການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ໝາຍ​ເລກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ໂທລະສັບ​ທີ່​ຖືກ​ລັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ສຳລັບ​ເວລາ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ ທີ່​ເກີດ​ຂື້ນ​ກັບ​ເຄື່ອງ/​ໂທລະສັບ​ທີ່​ເສຍ​ຂອງ​ທ່ານ ຈົນ​ກ່ວາ​ທ່ານ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊາບ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ໝົດ​ກ່ຽວ​ກັບສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ ຂອງ​ໄລຍະ​ເວລາຄົງ​ທີ່ ​ໂດຍ​ການ​ຊື້ ​ແລະ​ ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງ​ໂທລະສັບ​ປ່ຽນແທນ ຫຼື​ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ພິຈາລະນາວ່າ ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກຳນົດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ​ແລະ​ ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆ ສຳລັບ​ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ໄລຍະ​ເວລາ.

 13. ການ​ມອບ​ໝາຍແຕ່ງ​ຕັ້ງ: ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ມອບ​ໝາຍສິດ ຫຼື ໜ້າ​ທີ່ ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື ​ພາກສ່ວນ​ໜຶ່ງ​​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກລົງສະບັບ​​ນີ້ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຖື​ວ່າ ການ​ມອບ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້, ​ແລະ​ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ເຖິງທ່ານ. ຈາກ​ນັ້ນ​ພວກ​​ເຮົາ​ກໍ່ຖືວ່າ​ຫຼຸດ​ພົ້ນຈາກ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ທັງ​ໝົດ. ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ມອບ​ໝາຍ​ສິດທິ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ​ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ອນ.

 14. ການ​ແຈ້ງ​ການ: ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ແຈ້ງ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ເຖິງທ່ານ ຕາມ​ທີ່ຢູ່​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ແບບ​ຟອມລົງທະບຽນ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່ຢູ່, ທ່ານ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊາບ ພາຍ​ໃນ 10 ວັນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງກ່າວ.

 15. ການ​ແຍກ​ຕົວ: ຂໍ້​ກຳນົດ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ​ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ອິສະລະ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ໃຜ​ມັນ. ຖ້າວ່າ​ມີ​ຂໍ້​ບັນຍັດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ​​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂເຫຼົ່າ​ນີ້ ຫາກຖືກ​ຖື​ວ່າ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້ ຫຼື ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້, ຄວາມ​ສົມ​ດຸນ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຈະບໍ່​ຖືວ່າ​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່.

 16. ການ​ຢຸດຕິ​ການ​ບໍລິການ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້: ຖ້າ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ທ່ານ (ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ລະບົບຕື່ມເງິນ ຫຼື ​ລະບົບ​ຈ່າຍ​ລາຍ​ເດືອນ) ຫາກ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ສຳລັບ​ກິດຈະກຳ​ໃດໆ (ການ​ໂທ​ດ້ວຍ​ສຽງ, ການ​ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ​ສັ້ນ (SMS), ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຜ່ານ​ເຄືອ​ຄ່າ​ຍ​ໂທລະສັບ​ເຂື່ອນ​ທີ່ (GPRS) ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ 180 ວັນ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດຕິ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງທ່ານ ​ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບລ່ວງ​ໜ້າ​ ​ແລະ​ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮ້ອງຂໍການ​ບໍລິການ​ຄືນ ​ໂດຍ​ການ​ແຈ້ງ​ເຈດ​ຈຳນົງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຊາບ ພາຍ​ໃນ​ເວລາ 30 ວັນ​ຂອງ​ການ​ຢຸດຕິ​ການ​ບໍລິການ​ດັ່ງກ່າວ.

 17. ຜູ້​ມີ​ສິດ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ: ທ່ານສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຮັບສຳເນົາຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະໄດ້ອ່ານ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ຖ້າ​ເປີດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ທ່ານຕ້ອງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ຜູກ​ມັດ​ນິຕິບຸກຄົນ​ນັ້ນໆ ​ແລະ​ຖ້າ​ບໍ່​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ທ່ານຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະຍອມຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສ່ວນ​ຕົວ ສຳລັບ​ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ເກີດ​ຂື້ນ​ໂດຍ​ບຸກຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ ທີ່​ທ່ານ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ ​ແລະ​ ນຳ​ໃຊ້​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ, ຫຼື​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​​ເຄື່ອງຂອງ​ທ່ານ, ການ​ບໍລິການ​ນີ້ ຫຼື​ ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ.

 18. ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໜອງ​ການ​ບໍລິການ: ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ຂອງບໍລິສັດ​ TPLUS Digital Company limited ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ TPLUS Digital Company limited ຈະ​ບໍ່​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ອື່ນ​ໃດ ທີ່​ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​​ຂ້າງ​​ເທິງນີ້.