ບໍລິການ ສຳລັບເບີລາຍເດືອນ

ເມື່ອເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຖ້າທ່ານຢາກຫາເບີລາຍເດືອນມານຳໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ພຽງແຕ່ເຂົ້າມາທີ່ສູນບໍລິການຂອງພວກເຮົາທີ່ມີປ້າຍ TPLUS ຕິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານກໍ່ສາມາດໂທອອກໄປທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ສົ່ງ / ຮັບຂໍ້ຄວາມອອກນອກປະເທດໄດ້ຫຼາຍໆປະເທດ. *ຊິມ TPLUS ສາມາດໃຊ້ກັບໂທລະສັບ GSM 900 ທີ່ບໍ່ໄດ້ລັອກ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາໂທຫາ 123.

ເຄືອຂ່າຍ

ລາຄາ / ນາທີ

ທີພລັດ ໂທຫາ ທີພລັດ

250 ກີບ

ທີພລັດ ໂທຫາເຄືອຂ່າຍອື່ນ

250 ກີບ

ແບ່ງປັນ

   

ອັດຕາການໂທລະຫວ່າງປະເທດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເທດທີ່ທ່ານໂທຫາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາໂທຫາໜ່ວຍງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ເບີ 123

ການບໍລິການ

ກົດ*121*ລະຫັດບັດຕື່ມເງີນ#ແລ້ວໂທອອກ

ທ່ານສາມາດເລືອກພາສາໂດຍການໂທໄປ 120 ກົດ 5​ ແລ້ວເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

120 – ການຈັດການບັນຊີ
121 – ຕື່ມມູນຄ່າໂທ
122 – ກວດສອບມູນຄ່າໂທ
123 – ບໍລິການລູກຄ້າ