ແມ່ນບໍລິການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໂທຫາທ່ານສາມາດ ເພີດເພີນກັບສຽງເພງມ່ວນໆໃນຄະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງໂທຫາທ່ານ.
ວິທີການລົງທະບຽນ: ທີ່ໜ້າ SMS > ພິມ Reg > ສົ່ງໄປທີ່ 127
ວິທີການຍົກເລີກ: ທີ່ໜ້າ SMS > ພິມ Der > ສົ່ງໄປທີ່ 127
ການດາວໂຫຼດເພງ
ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ລະຫັດເພງ: ທີ່ໜ້າ SMS > ພິມ Dwn ຕາມດ້ວຍລະຫັດເພງ > ສົ່ງໄປ 127

ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ

ທ່ານສາມາດຟັງເພງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າກ່ອນການດາວໂຫຼດໂດຍການ:
ໂທ 127 > ເລືອກພາສາ ກົດ 1 > ກົດ 2 ຕາມດ້ວຍລະຫັດເພງ# (ວິທີນີ້ແມ່ນສໍາລັບຄົນທີ່ເປັນສະມາຊິກ Call Music)
ໂທ 127 > ເລືອກພາສາ ກົດ 1 > ກົດ 4 ຕາມດ້ວຍລະຫັດເພງ# (ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ Call Music)
ໂທ 127 (ທ່ານສາມາດທົດລອງຟັງເພງພາຍໃນ 5 ນາທີທໍາອິດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະຄິດໄລ່ເງິນ 300 ກີບຕໍ່ນາທີ)
ທ່ານສາມາດກ໋ອບປີ້ສຽງເພງລໍສາຍຂອງຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍວິທີດັ່ງນີ້: ກົດເຄື່ອງໝາຍດອກຈັນ ** ຕິດຕໍ່ກັນ ເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງເພງລໍສາຍຂອງຄົນອື່ນໃນຄະນະທີ່ທ່ານໂທຫາເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງວ່າງສາຍ
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງລະຫັດເພງໄດ້ໂດຍສົ່ງ SMS ທີ່ບອກຊື່ເພງເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ເປັນຄາລາໂອເກະ ໄປທີ່ 327
ຄ່າບໍລິການ 1 SMS / 1000 kip.
ຕົວຢ່າງ 1: Maps – Maroon5: ພຽງແຕ່ພິມ Maps-Maroon5 ແລ້ວສົ່ງໄປ 327 (ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຕອບກັບເພື່ອແຈ້ງລະຫັດເພງ)
ຕົວຢ່າງ 2: Ja aw jao khuen ma h y – Touly ພຽງແຕ່ພິມ Khuen ma het yung-Touly ແລ້ວສົ່ງໄປ 327 (ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຕອບກັບເພື່ອແຈ້ງລະຫັດເພງ)

ແບ່ງປັນ