ແພັກເກັດພິເສດສຳລັບໂທ ແລະ ດາຕ້າ

  • ທ່ານສາມາດໂທຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຫຼືຄອບຄົວຂອງທ່ານດ້ວຍລາຄາພິເສດຈາກທີພລັດ.
  • ທ່ານສາມາດເລືອກແພັດເກັດດ້າຕ້າ ແລະ ໂທກັບລາຄາສຸດພິເສດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 77800123 ຫຼື ສູນບໍລິການລູກຄ້າທີພລັດ 123.

ວິທີການນຳໃຊ້:

  • ວິທີສະໝັກແພັກເກັດແມ່ນ ພີມລະຫັດ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ເບີ 777.
    ຕົວຢ່າງ: ພິມ B8 ສົ່ງໄປ 777. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຫຼັງຈາກສະໝັກແລ້ວ.
  • ວິທີຍົກເລີກແພັກເກັດແມ່ນພີມ Der ຍະວ່າງ ພີມລະຫັດແພ້ກເກັດ ແລ້ວໄປທີ່ເບີ 777.
    ຕົວຢ່າງ: ພິມ DER B8 ສົ່ງໄປ 777.
  • ແພັກເກັດນີ້ສະເພາະເບີຕື່ມເງີນ.

ແບ່ງປັນ

   

B8

10,000 ກີບ

          1GB/ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ20ນາທີ
          3 ມື້
          10,000 ກີບ